Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thụy Thủy 25/06/2022
3 NGUYEN THI DIEU HIEN 25/06/2022
4 Tăng Vũ Hiệp 24/06/2022
5 Trần Thủy Tiên 24/06/2022
6 VÕ THỊ THÚY VÂN 24/06/2022
7 TRƯƠNG VĂN KHUÊ 24/06/2022
8 TRẦN VĂN HẢI ĐĂNG 24/06/2022
9 Phan Kim Anh Thư 24/06/2022
10 Phạm Trần Gia Huy 24/06/2022