Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Tám - Lưu Mỹ Nga 26/05/2022 02/06/2022
3 Trịnh Xuân Tranh 26/05/2022
4 Nguyễn Thị Thu Tâm 26/05/2022 27/05/2022
5 Trần Nguyễn Tấn Duy 26/05/2022
6 Nguyễn Thị Lan Tường 26/05/2022
7 Nguyễn Minh Nguyệt 26/05/2022
8 phạm anh Kiệt 26/05/2022
9 Lê Thị Kim Yến 26/05/2022
10 NGUYỄN THỊ THƠM 26/05/2022