Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ LIỆT 24/09/2021
2 Trần Vân Anh 24/09/2021 30/09/2021
3 Lê Nữ Trà Giang 24/09/2021 30/09/2021
4 VŨ THẾ VINH 24/09/2021
5 Nguyễn Minh Nhựt 24/09/2021
6 TRẦN THỊ VƯỢNG 24/09/2021
7 Lâm Ngọc Tường Vi 24/09/2021
8 trần thuỳ trang 24/09/2021
9 Hoàng Thụy Kim Ngân 24/09/2021
10 Nguyễn Thị Bích Tuyền 24/09/2021