Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Quỳnh Phương 11/05/2021
2 Lê Thị Quỳnh Phương 11/05/2021
3 Lê Thị Quỳnh Phương 11/05/2021
4 Lê Thị Quỳnh Phương 11/05/2021
5 Trần Châu Giang 11/05/2021
6 Lê Thị Quỳnh Phương 11/05/2021
7 Lê Thị Quỳnh Phương 11/05/2021
8 Lê Thị Quỳnh Phương 11/05/2021
9 Nguyễn Trần Cẩm Giang 11/05/2021
10 Lê Thị Quỳnh Phương 11/05/2021