Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lư Trịnh Nhi 03/12/2021
3 BÙI NHẬT MY 03/12/2021
4 Lư Trịnh Nhi 03/12/2021
5 Lư Trịnh Nhi 03/12/2021
6 Nguyễn Vĩnh Khiêm 03/12/2021
7 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 03/12/2021
8 Nguyễn Bảo Giang Vy 03/12/2021
9 Phạm Vũ Quốc Huy 03/12/2021
10 TRẦM QUỐC HOÀNG 03/12/2021