Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 phạm nguyễn ngọc minh 27/05/2022
3 PHAN DUY ĐẠT 27/05/2022
4 HỒ KHẮC ĐIỆP 27/05/2022
5 Phạm Phương Dung 27/05/2022
6 Phan Thị Bích 27/05/2022
7 NGUYEN THI KIM NHUNG 27/05/2022
8 Trương Thị Trinh 27/05/2022
9 Đoàn Thị Thu Hiền 27/05/2022
10 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 27/05/2022