Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Tường Linh 04/12/2021
3 Nguyễn Huỳnh Ngọc 04/12/2021
4 Trần Tường Linh 04/12/2021
5 HUỲNH THÁI SƠN 04/12/2021
6 Tào Thị Thanh Thướt 04/12/2021
7 TRỊNH NGUYỄN HOÀNG QUYÊN 04/12/2021
8 Công Ty Cổ Phần Yến Sào Vina Nest 04/12/2021
9 Nguyễn Quốc Tuấn 04/12/2021
10 Tào Thị Thanh Thướt 04/12/2021