Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ LUYẾN 28/01/2021
2 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 28/01/2021
3 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 28/01/2021
4 LÊ THỊ TUYẾT VI 28/01/2021
5 TRẦN DIỄM TRÚC 28/01/2021
6 Võ Trần Tường Vy 28/01/2021
7 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG ĐẶNG THUẬN PHÁT (Đ/d: Nguyễn Thị Duyên) 28/01/2021 04/03/2021
8 TRẦN TRỌNG TRƯỜNG+NGUYỄN THỊ HƯỜNG 28/01/2021 19/02/2021
9 Phùng Thị Luyến 28/01/2021
10 VŨ HOÀNG HÀ 0903153027 28/01/2021 29/01/2021