Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH ENERTRAG VIỆT NAM 05/12/2021
3 Đặng Thị Khá 05/12/2021
4 Huỳnh Ngọc Trâm 05/12/2021
5 Nguyễn Thị Mỹ Dung 05/12/2021
6 Phan Xuân Đại 05/12/2021
7 Đào Thị Thanh 05/12/2021
8 NGUYỄN NHẬT THANH 05/12/2021
9 Phan Xuân Đại 05/12/2021
10 Mai Thị Xuân Mỹ 05/12/2021