Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Trung Nghĩa 21/01/2022
3 LÊ ANH HOÀNG 21/01/2022
4 Lê Thị Hồng Thu 21/01/2022
5 VÕ TRUNG HIẾU 21/01/2022
6 Phan Thanh Trọng 21/01/2022
7 Nguyễn Như Quỳnh 21/01/2022
8 NGUYỄN THẾ VƯƠNG 21/01/2022
9 Nguyễn Thị Thúy Kiều 21/01/2022
10 BÙI THỊ VUI 21/01/2022 26/01/2022