Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Thị Kim Huyên 20/10/2021
2 VŨ HOÀNG THÚY NGỌC 20/10/2021
3 NGUYỄN THỊ HẢI QUỲNH 20/10/2021
4 NGUYỄN HOÀNG ANH 20/10/2021
5 ĐÀO THỊ TỰ 20/10/2021
6 Trương Thế Lâm 20/10/2021
7 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 20/10/2021
8 Trần Thị Miền 20/10/2021
9 Đỗ Châu Trinh 20/10/2021 29/10/2021
10 Phan Thị Sửu 20/10/2021