Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ASANO TAISEIKISO ENGINEERING CO. 03/12/2021
3 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ASANO TAISEIKISO ENGINEERING CO. 03/12/2021
4 Công ty TNHH Mondovino 03/12/2021
5 ĐINH THỊ BÍCH DIỆP 03/12/2021
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH LINH 03/12/2021
7 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG NGỌC HẠNH 03/12/2021
8 Nguyễn Thị Nguyệt 03/12/2021
9 Thái Thị Mỹ Hạnh 03/12/2021
10 VÕ THỊ TUYẾT NHUNG 03/12/2021