Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÂM QUANG HIẾU 20/01/2021
2 Trần Thị Châu Âu 20/01/2021
3 ĐOÀN QUỐC PHÚC 20/01/2021
4 LÂM QUANG HIẾU 20/01/2021
5 Lê Thị Quỳnh Phương 20/01/2021
6 Lê Thị Quỳnh Phương 20/01/2021
7 Lê Thị Quỳnh Phương 20/01/2021
8 Lê Thị Quỳnh Phương 20/01/2021
9 Lê Thị Quỳnh Phương 20/01/2021
10 Lê Thị Quỳnh Phương 20/01/2021