Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thị Mai Thúy 08/05/2021
2 TRẦN THANH TRÚC 08/05/2021
3 Mai Thị Thu Hương 08/05/2021
4 NGUYỄN HOÀNG THÁI 08/05/2021
5 Trần Thị Thương 08/05/2021
6 CHÂU KIẾN SÂM 08/05/2021
7 HUỲNH LÊ MINH NHỰT 08/05/2021
8 HUỲNH LỆ THANH 08/05/2021 25/05/2021
9 LÂM NGỌC TÚ TRÂM 08/05/2021
10 Nguyễn Trần Thanh Tâm (ks Trần Thị Kim Xuyến) 08/05/2021 11/05/2021