Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Nguyễn Thị Điểm 19/10/2021
3 XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TPHCM 19/10/2021
4 NGUYỄN THỊ SÁU 19/10/2021
5 NGUYỄN TẤN TRUNG 19/10/2021
6 Dương Vĩnh Huy 19/10/2021
7 XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TPHCM 19/10/2021
8 NGUYỄN ANH TUẤN 19/10/2021
9 Dương Vĩnh Huy 19/10/2021
10 HUỲNH VĂN PHÚC 19/10/2021