Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRAN THI GAI 08/03/2021
2 Huỳnh Thị Bích Trâm 08/03/2021
3 ĐINH THỊ HIẾU 08/03/2021
4 Nguyễn Phương Duyên 08/03/2021
5 TRƯƠNG NGỌC MỸ PHƯƠNG 08/03/2021
6 Nguyễn Phương Trâm 08/03/2021
7 LÊ THỊ BÍCH VÂN 08/03/2021
8 TRẦN VĂN THI 08/03/2021
9 Phạm Bình An 08/03/2021
10 LÝ DIỆP MÙI 08/03/2021