Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY THÊU KIM KHOA 28/05/2022
3 Trường Trung Cấp Giao Thông Tiến Bộ 28/05/2022
4 TRỊNH VŨ THU HIỀN 28/05/2022
5 CÔNG TY TNHH ICHILL 28/05/2022
6 Nguyễn Thị Kim Khánh 28/05/2022
7 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 28/05/2022
8 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 28/05/2022
9 Dương Thị Thanh Hường 28/05/2022
10 LA THỊ ÁNH NGUYỆT 28/05/2022