Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Võ Thị Phương Thảo 24/09/2021 29/09/2021
2 Bưu điện (Nguyễn Thị Ngọc Thanh) 24/09/2021 29/09/2021
3 TRẦN VĂN THI 24/09/2021
4 Nguyễn Thị Thảo 24/09/2021
5 Đường Thị Hà 24/09/2021 29/09/2021
6 Lý Yến Nhi 24/09/2021
7 Dương Văn Thuận 24/09/2021
8 ĐINH QUANG TUYÊN 24/09/2021
9 TRẦN VĂN THI 24/09/2021
10 NGUYỄN NGỌC CẨM HƯƠNG 24/09/2021