Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN KIM TẠO - TRỊNH THỊ TỐ ANH 27/11/2021
3 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 27/11/2021
4 Võ Thị Ngọc Hương 27/11/2021
5 Trần Ngọc Thanh Tâm 27/11/2021
6 TRẦN TẤN TÂN 27/11/2021 13/12/2021
7 TRẦN PHƯỚC HƯNG 27/11/2021 13/12/2021
8 PHẠM NHẬT KIỀU +NGUYỄN THỊ LAN ANH 27/11/2021 13/12/2021
9 BM: NGUYỄN THANH TÙNG ; BB: CTY CP THUTHIEMGROUP 27/11/2021 20/12/2021
10 BÙI ĐÌNH LỘC 27/11/2021 13/12/2021