Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 La Thị Thu Thúy 23/05/2022
3 Nguyễn Thị Thuận 23/05/2022
4 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM VÀ THIẾT BỊ A 23/05/2022
5 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM VÀ THIẾT BỊ A 23/05/2022
6 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM VÀ THIẾT BỊ A 23/05/2022
7 NGUYỄN THỊ UYÊN LINH 23/05/2022
8 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 23/05/2022
9 Trịnh Phương Thảo 23/05/2022
10 CÔNG TY TNHH DRC GROUP (ĐỖ NGUYÊN UYÊN THẢO) 23/05/2022