Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN PHÚ MINH DUY 21/01/2022 24/01/2022
3 Phạm Văn Danh 21/01/2022
4 Bùi Văn Miên 21/01/2022
5 nguyễn thị minh tân 21/01/2022
6 Trần Quốc Kiển 21/01/2022 26/01/2022
7 LÊ TRUNG HẬU 21/01/2022 18/02/2022
8 LÊ TRUNG HẬU 21/01/2022 18/02/2022
9 TRUONG THI THANH THAO 21/01/2022
10 NGUYỄN VĂN NGHIÊM - NGUYỄN THỊ TƠ 21/01/2022