Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ngô Đình Ngọc Mai 20/10/2021
2 Nguyễn Thị Xuân Lam 20/10/2021
3 LÊ THỊ HUYỀN 20/10/2021
4 TRẦN THỊ THANH MAI 20/10/2021
5 CHRISTOPHER RANDY STROUD 20/10/2021 25/10/2021
6 THAI THI KIM QUY 20/10/2021
7 Trần Thị Ngọc Thanh 20/10/2021
8 Lê Thị Hải Triều 20/10/2021 25/10/2021
9 thanh phương 20/10/2021 25/10/2021
10 thanh phương 20/10/2021 25/10/2021