Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ LIÊN 08/03/2021
2 TRẦN VĂN THI 08/03/2021
3 PHÙNG NGUYỄN MINH KHUÊ 08/03/2021
4 PHAN CHÂU ANH 08/03/2021
5 Kiều Kim Khánh 08/03/2021
6 Tạ Tuấn Anh 08/03/2021
7 TRẦN VĂN THI 08/03/2021
8 BÙI THU HUYỀN 08/03/2021
9 Trần Hữu Hiệp 08/03/2021
10 NGUYEN THI THANH THUY 08/03/2021