Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Hồng Biên 24/05/2022
3 Trần Thu Dung 24/05/2022
4 Đoàn Thanh Hùng 24/05/2022
5 Đinh Thị Thùy 24/05/2022
6 TRẦN VĂN THI 24/05/2022
7 Bùi Thị Thanh Hương 24/05/2022
8 Lê Thùy Linh 24/05/2022
9 công ty Đất Thép 24/05/2022
10 Nguyễn Thị Huyền Trang 24/05/2022