Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ÂN HIỀN MỸ LỆ 28/10/2021
3 NGUYỄN NGỌC TOÀN 28/10/2021
4 Đào Thị Thu Vân 28/10/2021
5 TIÊU NGỌC SƠN 28/10/2021
6 Nguyễn văn sĩ 28/10/2021
7 NGUYỄN VĂN VỆ 28/10/2021
8 Hà Chấn Cang 28/10/2021
9 QUÁCH THU THƯƠNG 28/10/2021 02/11/2021
10 Phạm Văn Hiền 28/10/2021