Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thị Thu Hằng 27/05/2022
3 Hồ Thị Hiền 27/05/2022
4 LÊ TRƯỜNG VŨ 27/05/2022
5 Vũ Nguyễn Bích Ngọc 27/05/2022
6 Hồ Thị Hiền 27/05/2022
7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH FOOD 27/05/2022
8 Nguyễn Lê Xuân Thi 27/05/2022
9 Phạm Văn Chung 27/05/2022
10 NGUYỄN NGỌC HẢI 27/05/2022