Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ THANH ĐẠM 16/05/2022 20/05/2022
3 ĐÔNG THỊ THU HÀ 16/05/2022 19/05/2022
4 Nguyễn Khải Hoàn 16/05/2022 19/05/2022
5 Lê Vũ Hoàng An 16/05/2022 31/05/2022
6 Phan Thế lực 16/05/2022 29/06/2022
7 NGUYỄN MINH NGUYÊN 16/05/2022 16/06/2022
8 NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU 16/05/2022 19/05/2022
9 Trịnh Ngọc Tuyên 16/05/2022 29/06/2022
10 Trần Vân Anh 16/05/2022 19/05/2022