Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ TÂM 17/05/2021
2 CTY TNHH EQ LOGIS 17/05/2021
3 nguyen phu trung 17/05/2021
4 NGUYỄN KHOA DIỆU HUỆ 17/05/2021
5 nguyen chi tam 17/05/2021
6 Tạ Thị Hiền 17/05/2021
7 Trần Thị Thương 17/05/2021
8 CÔNG TY TNHH TÂN TÍN THÀNH 17/05/2021
9 Trần Thị Thương 17/05/2021
10 Thái Bình 17/05/2021