Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Dương Thu Thủy 16/05/2021
2 LA NGỌC ĐÀO 16/05/2021
3 Nguyễn Đức Chất 16/05/2021
4 Nguyễn Thị Ý Nhi 16/05/2021
5 Nguyễn Thị Ý Nhi 16/05/2021
6 Trần Hữu Hiệp 16/05/2021
7 Trần Hữu Hiệp 16/05/2021
8 Trần Hữu Hiệp 16/05/2021
9 Đoàn Nguyễn Nhật Tín 16/05/2021
10 Công ty TNHH Song Bảo Hân 15/05/2021