Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Phú Nhân 28/10/2021
3 PHAN THANH BÌNH 28/10/2021
4 nguyễn thị lê nguyệt 28/10/2021
5 DƯƠNG VĂN DINH 28/10/2021
6 Nguyễn Thanh Sang 28/10/2021
7 Nguyễn Minh Khánh 28/10/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 28/10/2021 04/11/2021
9 Tăng Thị Quỳnh Chi 28/10/2021
10 nguyễn thị lê nguyệt 28/10/2021