Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ THỊ TRÀ MY 07/07/2022
3 Cao thanh sơn 07/07/2022
4 PHẠM CAO TÂN 07/07/2022
5 Nguyễn Trần Như Quỳnh 07/07/2022
6 PHAN THỊ BÌ 07/07/2022 29/07/2022
7 Nguyễn Quốc Thống 07/07/2022
8 TRƯƠNG THANH TÚ 07/07/2022
9 NGUYỄN VĂN THÀNH 07/07/2022 29/07/2022
10 NGUYỄN VĂN THÀNH 07/07/2022 29/07/2022