Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Anh Tuấn 22/10/2021 11/11/2021
3 Nguyễn Ngọc Bích 22/10/2021
4 Nguyễn Thị Tuyết 22/10/2021
5 Nguyễn Thị Ánh Sáng 22/10/2021
6 HÀ THỊ MỸ VƯƠNG 22/10/2021
7 TRỊNH KIM CHI 22/10/2021
8 NGUYỄN XUÂN BÁ 22/10/2021
9 Phạm Thị Út 22/10/2021
10 Lê Thị Huyền Anh 22/10/2021