Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 THẠCH HẠNH PHÁT 05/07/2022
3 Lâm Kim Thu 05/07/2022
4 Nguyễn Thành Tín 05/07/2022
5 Lâm Kim Thu 05/07/2022
6 NGUYỄN QUỐC DUY 05/07/2022
7 Võ Thị Linh 05/07/2022
8 Đào Vũ Hải Bình 05/07/2022
9 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 05/07/2022
10 Nguyễn Thị Hồng Thảo 05/07/2022