Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Bình An 20/09/2021
2 TRẦN VĂN THI 20/09/2021
3 Bưu điện (Bạch Hồng Nhung) 20/09/2021 23/09/2021
4 Bưu điện (Nguyễn Thị Thanh Tú) 20/09/2021 23/09/2021
5 Bưu điện (Phòng nghiên cứu thị trường và Phát triển sản phẩm thẻ - Trung tâm thẻ) 20/09/2021 23/09/2021
6 Lại Hoàng Duy Tuấn 20/09/2021
7 Đỗ Thị Huệ 20/09/2021 23/09/2021
8 Bưu điện (Hoàng Long Quân) 20/09/2021 23/09/2021
9 Bưu điện (Lê Hoàng Anh) 20/09/2021 23/09/2021
10 Bưu điện (Chu Thị Nhàn) 20/09/2021 23/09/2021