Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bích Vân 17/05/2022
3 Phạm Minh Hoàng 17/05/2022
4 NGO THI THU NGA 17/05/2022
5 CHÂU TRẦN MỸ NGỌC 17/05/2022
6 Lý Thị Thường 17/05/2022
7 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 17/05/2022
8 TRẦN NGUYỄN THIÊN SƠN 17/05/2022 02/06/2022
9 TRẦN THỊ THÚY LINH 17/05/2022
10 Trần Tuấn Dũng 17/05/2022