Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Văn Sang 29/06/2022
3 NGUYEN THI DIEU HIEN 29/06/2022
4 NGUYEN THI DIEU HIEN 29/06/2022
5 NGUYEN THI DIEU HIEN 29/06/2022
6 ĐÀO THỊ TÍN 29/06/2022
7 NGUYỄN HỒ QUỲNH NHƯ 29/06/2022
8 ĐẶNG VIẾT THẮNG 29/06/2022
9 GIANG UY TIẾN 29/06/2022
10 NGUYỄN THỊ HỒ CẨM 29/06/2022