Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tài Thi 07/07/2022
3 Nguyễn Thanh Tuyền 07/07/2022
4 NGUYỄN THỊ HOÀI TRINH 07/07/2022
5 UÔNG ANH THƯ 07/07/2022
6 Phạm Ngọc Tùng Lâm 07/07/2022
7 Lâm Hoàng Phúc 07/07/2022
8 Vũ Văn Quang 07/07/2022
9 UÔNG ANH THƯ 07/07/2022
10 ĐẶNG VĂN THÁI 07/07/2022