Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN THỊ KIM OANH 03/12/2021
3 Đặng Thị Thảo 03/12/2021
4 0906899829 03/12/2021 09/12/2021
5 PHAN THỊ VÂN TRÂM 03/12/2021
6 Dinh Thi Xuan Huong 03/12/2021
7 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN PHÚ CƯỜNG 03/12/2021
9 Nguyễn Quốc Nam 03/12/2021
10 Huỳnh Thị Tuyết Trinh 03/12/2021