Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Tường Linh 25/05/2022
3 Trần Tường Linh 25/05/2022
4 Công ty TNHH Thủy Hoàng 25/05/2022
5 Nguyễn Thị Tăng Thi 25/05/2022
6 Trần Anh Huy 25/05/2022
7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN PHONG DƯƠNG 25/05/2022
8 LÊ TRẦN AN THANH 25/05/2022
9 Lê Thị Hồng Ngọc 25/05/2022
10 LÊ TRẦN AN THANH 25/05/2022