Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Xuân Trang 18/05/2022
3 trần thị trọn 18/05/2022
4 ĐINH VĂN THỊNH 18/05/2022
5 CÔNG TY TNHH FORICH 18/05/2022
6 Trương Minh Hiếu 18/05/2022
7 Hứa Kiến Thành 18/05/2022 23/05/2022
8 Nguyễn Thành Quang 18/05/2022
9 VƯƠNG QUANG ĐỨC 18/05/2022 16/06/2022
10 Nguyễn Quang Vũ 18/05/2022