Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VŨ THỊ LAN 03/12/2021
3 Chạc Tứ Yến 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Bích Hồng 03/12/2021
5 Nguyễn Thị Lộc uyển 03/12/2021
6 Lê Thị Thu 03/12/2021
7 Võ Thị Thanh Hương 03/12/2021
8 Võ Thị Rành 03/12/2021
9 CÔNG TY TNHH NÔNG GIA 03/12/2021
10 Huỳnh Thị Hồng Loan 03/12/2021