Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Đức hoàng 24/05/2022
3 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 24/05/2022
4 NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA 24/05/2022
5 TRẦN VĂN THI 24/05/2022
6 CÔNG TY TNHH TRANSFIT (Nguyễn Văn Don) 24/05/2022
7 cao minh trung 24/05/2022
8 Đặng Thu Phương 24/05/2022
9 CÔNG TY TNHH SX TM MỸ NHI 24/05/2022
10 Phan Thị Kim Cúc 24/05/2022