Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 nguyễn kiều kim phượng 29/07/2021
2 Le Thi Thanh Truc 29/07/2021
3 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 29/07/2021
4 NGUYỄN QUỐC BẰNG 29/07/2021
5 LÊ THỊ HỒNG MAI 29/07/2021
6 Đỗ Thị Hoa Mai 29/07/2021
7 Nguyễn Thị Hương Giang 29/07/2021
8 NGUYỄN THỊ THU HÀ 29/07/2021
9 Phuong thi nguyet 29/07/2021
10 Hà Thị Thúy 29/07/2021