Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TRƯỜNG VŨ 27/10/2021
3 HOÀNG ĐỨC MẠNH 27/10/2021
4 Phạm Ngọc Bích 27/10/2021
5 Nguyễn Triều Đình 27/10/2021
6 NGUYỄN THỊ NHƯ MAI 27/10/2021
7 NGUYỄN QUANG THÁI 27/10/2021 01/11/2021
8 TRẦN THỊ THANH MINH 27/10/2021
9 HÀ NGỌC HIỆP 27/10/2021 01/11/2021
10 DANH THỊ THÚY HẰNG 27/10/2021