Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Nguyễn Tấn Duy 19/08/2022
3 PHẠM ĐỒNG TÂM 19/08/2022
4 Trương Trần Thanh Thảo 19/08/2022
5 NGUYỄN VĂN TUẤN -TRẦN NGỌC VÀNG 19/08/2022 22/08/2022
6 NGÔ THỊ GÂN 19/08/2022 31/08/2022
7 HOÀNG KIM LAI 19/08/2022 05/09/2022
8 Lê Âu Dương Hoài Phong 19/08/2022 24/08/2022
9 ĐẶNG THÙY DƯƠNG 19/08/2022 22/08/2022
10 VÕ QUỐC DŨNG 19/08/2022 22/08/2022