Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ ANH HOÀNG 20/01/2021
2 LÊ ANH HOÀNG 20/01/2021
3 Huỳnh Phạm Hồng Phúc 20/01/2021
4 LÊ ANH HOÀNG 20/01/2021
5 LÊ ANH HOÀNG 20/01/2021
6 Đặng Trọng Thành 20/01/2021
7 Lâm Kim Thu 20/01/2021
8 Đặng Trọng Thành 20/01/2021
9 Dương Lộc Anh 20/01/2021
10 Đặng Trọng Thành 20/01/2021