Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐỖ TẤN ĐẠT 07/12/2021
3 NGUYỄN MẬU HỒNG 07/12/2021
4 TRẦN ANH PHONG 07/12/2021
5 NGUYỄN THÚY NGÂN 07/12/2021
6 Nguyễn Thiệu Bình 07/12/2021
7 NGUYỄN THANH NGỌC 07/12/2021
8 Võ Thị Mỹ Nhàn 07/12/2021
9 NGUYỄN VĂN THẢO 07/12/2021
10 Đinh Thị Trúc My 07/12/2021