Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Thị Như Ý 26/05/2022
3 Lê Thị Quỳnh Phương 26/05/2022
4 Lê Thị Quỳnh Phương 26/05/2022
5 CÔNG TY TNHH THÉP ĐẠI VIỆT 26/05/2022
6 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 26/05/2022
7 Nguyễn Thị Tùng Phương 26/05/2022
8 Công ty TNHH SanKa Tech 26/05/2022
9 Nguyễn Thị Huỳnh Như 26/05/2022 27/05/2022
10 NGUYỄN THÀNH DANH 26/05/2022