Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Thị Thu Tâm 23/09/2021 25/10/2021
2 ĐƯỜNG CÔNG VĂN 23/09/2021 08/10/2021
3 LÊ THỊ TRANG 23/09/2021 25/10/2021
4 Trần Thanh Tuyên 23/09/2021
5 Trịnh Thị Hải 23/09/2021 28/09/2021
6 NGUYỄN THỊ ĐỨC 23/09/2021
7 Nguyễn Thùy Linh 23/09/2021 28/09/2021
8 Phạm Huệ Anh 23/09/2021 28/09/2021
9 Nguyễn Quốc Tân 23/09/2021
10 Châu Thị Kim Liên 23/09/2021 25/10/2021