Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH THỊ THU TÂM 28/07/2021 03/08/2021
2 Đặng Đình Phương 28/07/2021
3 bùi quốc dũng 28/07/2021
4 Vũ thị chân phương 28/07/2021
5 Nguyễn Ngọc Hoài Sương 28/07/2021
6 Nguyen thi thanh thanh 28/07/2021
7 Le thì Hoa 28/07/2021
8 Trần Kim Tuyến 28/07/2021
9 Trần Kim Tuyến 28/07/2021
10 Truong Thi Ngoc Dieu 28/07/2021